Acasă Linii directoare Finanțare Progres Echipa  
  Etapa 1
  Etapa 2
  Etapa 3
  Etapa 4
  Etapa 5
  Etapa 6
  Etapa 7
 
Etapa 1 - Dec 2012
    Primele cinci activităţi din planul de realizare a proiectului ORVEAL, în ordinea cronologică, au fost realizate integral de către coordonator și partenerul 1 şi constituie punctul de plecare în etapa următoare din 2013 a contractului. Activitățile au avut drept rezultat stabilirea planului de experimentare a noului tip de motor rachetă combinat (ADDA), documentare asupra organizării standurilor de probă pentru motoare rachetă cu componente lichide (ADDA+ARF), proiectul de execuție al motorului combinat MEC-80JMIC (ADDA), proiectul de amenajare a standului de probă (ADDA) și proiectul de execuție al unui stand de forță (ARF). In devans, prin proiectarea şi construirea unui motor etalon MES5M destinat obţinerii diagramelor presiunii în motorul sursă cu propulsant solid, echipa ADDA asigură realizarea în avans a întregului proiect. Aceste măsurători vor permite determinarea creşterii de eficienţă adusă de noul tip de motor combinat şi compararea acesteia cu aşteptările formulate în propunere, după efectuarea testelor din ultimele etape. Suplimentar, partenerii AEROFINA şi Electromecanica, deşi ultimul nu a avut prevăzute activităţi în această etapă, au realizat încercări pe standul de probă ale motorului sursă de calibru 57 mm, prin care s-a obţinut o diagramă a forței de tracțiune a motorului cu solid etalon. Aceasta va fi completată în etapele următoare cu măsurătorile de presiune pe motorul de probă sursă de calibru 57 mm construit de ADDA.
    Rezultatele etapei I cuprind:
 • Mobilităţi interne: 0.1 om×lună
 • Mobilităţi internaționale: 0.4 om×lună
 • Investiții în echipamente pentru proiect: 46.000 lei
 • Numărul de articole publicate sau acceptate spre publicare în fluxul științific principal internațional: 5
 • Numărul de citări normalizat la domeniu al publicațiilor: 1
 • Numărul de cereri naționale de brevete de invenţie înregistrate în urma proiectului: 4
 • Valoarea contribuției financiare private la proiect: 142.000 lei

Director de proiect,
Prof. dr. ing. Radu D. Rugescu
 
Etapa 2 - Jul 2013


    A doua etapă a cercetării din cadrul contractului 201-ORVEAL, desfăşurată între 6 decembrie 2012 şi 31 iulie 2013, a presupus finalizarea a două activităţi, aflate ambele în responsabilitatea exclusivă a echipei de cercetare a coordonatorului. In aceste condiţii echipa de cercetători a coordonatorului, organizaţia de cercetare-dezvoltare A.D.D.A. SRL a realizat mai întâi activitatea de studiu calorimetric, care a cuprins atât studiul teoretic al calorimetriei, cât și probe calorimetrice practice repetate pentru verificarea, prin măsurători calorimetrice repetate, a calității propulsantului solid coloidal ce va fi folosit în motorul combinat MEC-80JMIC, măsurători care, pe scară industrială, nu se mai efectuează de multă vreme în România și care au fost conduse cu foarte bune rezultate. Apoi coordonatorul a realizat activitatea de achiziţie a materialelor, prevăzută în planul de realizare cu scopul de a permite achiziţionarea materialelor şi echipamentelor necesare în etapa următoare pentru fabricarea motorului experimental MEC-80 şi pentru amenajarea camerei de comandă a standului de încercări statice, activităţi de fabricaţie prevăzute în al doilea semestru al anului 2013. Ambele activităţi au fost realizate integral ca punct de plecare pentru realizarea etapelor următoare ale contractului.
Rezultatele etapei II cuprind:
 • Mobilităţi interne: 0.25 om×lună
 • Mobilităţi internaționale: 0.25 om×lună
 • Investiții în echipamente pentru proiect: 10.000 lei
 • Numărul de articole publicate sau acceptate spre publicare în fluxul științific principal internațional: 9
 • Numărul de citări normalizat la domeniu al publicațiilor: 4
 • Valoarea contribuției financiare private la proiect: 10.000 lei


 
Etapa 3 - Dec 2013


    În cadrul celei de a treia etape a cercetării din cadrul contractului 201-ORVEAL, desfăşurată între 1 august 2013 şi 30 noiembrie 2013, s-a planificat amenajarea standului de probă pentru motorul rachetă experimental combinat cu tracțiunea estimată la 6 kN prin nouă activităţi, aflate în responsabilitatea diferenţiată a celor trei echipe de cercetare ale coordonatorului şi partenerilor, cuprinzând achiziţia materialelor (ARF), amenajarea camerei de comandă (ADDA), fabricarea reperelor motorului (ARF+ADDA), asamblarea exemplarelor (ARF), stabilirea structurii hidromecanicii (ARF), proiectarea hidromecanicii (ARF), fabricarea componentelor standului (ARF), asamblarea componentelor standului (ARF) și teste tehnologice preliminare (MEL). Activităţile au fost finalizate integral și au condus la realizarea şi asamblarea armăturilor sistemului de alimentare cu lichid, de tip “prin dislocare”, al standului de probă, ceea ce constituie un pas decisiv pentru asigurarea constructiei viitorului stand de probe pentru motorul combinat MEC-80JMIC, cu costuri reduse şi de mici dimensiuni. Componentele achiziționate sunt produse de cunoscuta companie americană Parker, fiind certificate pentru utilizarea în medii oxidante cu presiuni de până la 300 bar, ceea ce asigură un coeficient ridicat de fiabilitate, în condiţiile în care presiunea maximă de lucru în sistemul actual de alimentare este 70 bar.
Rezultatele etapei III cuprind:
 • Mobilităţi interne: 0.3 om×lună
 • Mobilităţi internaționale: 0.1 om×lună
 • Investiții în echipamente pentru proiect: 19.000 lei
 • Numărul de articole publicate sau acceptate spre publicare în fluxul științific principal internațional: 4
 • Numărul de citări normalizat la domeniu al publicațiilor: 3
 • Numărul de cereri naționale de brevete de invenţie înregistrate în urma proiectului: 2
 • Valoarea contribuției financiare private la proiect: 191.000 lei


 
Etapa 4 - Jun 2014


    Planul de realizare aprobat a permis parcurgerea, în această etapă a cercetării din proiectul ORVEAL, cu durata de șapte luni, șase activităţi din plan, în responsabilitatea celor doi parteneri cu atribuții în această etapă, ADDA și AEROFINA, prin care s-au realizat stabilirea structurii automaticii și elaborarea procedurilor pentru principalele teste de lucru asupra sistemului de alimentare (ADDA), determinarea condiţiilor iniţiale pentru pornirea motorului (ADDA), studiul performanţelor sistemului de testare statică la cald (ADDA), procurarea materialelor pentru realizarea automaticii (ARF), proiectarea automaticii sistemului de alimentare pentru stand (ARF) și realizarea automaticii funcționale a standului de probă (ARF). Centrul de greutate a fost constituit din activitatea de stabilire a structurii automaticii, realizată de Coordonator, pe baza studiului literaturii publicate privind utilizarea protoxidului de azot, substanță folosită drept oxidant în actualul proiect. Schema structurală rezultată a fost discutată și agreată de partenerii CO și P1, stabilindu-se un program de verificare graduală, în condiții de siguranță a personalului, a componentelor și a sistemului pe ansamblu. Partea principală a schemei a fost stabilită încă din luna decembrie 2013, spre a permite dezvoltarea acesteia la termen. După montaj, prima schemă de lucru a fost experimentată de către parteneri cu succes în poligonul MEL la data de 15 iunie 2014, folosind protoxid gazos.
Rezultatele etapei IV cuprind:
 • Mobilităţi interne: 1 om×lună
 • Mobilităţi internaționale: 0.5 om×lună
 • Investiții în echipamente pentru proiect: 18.000 lei
 • Numărul de articole publicate sau acceptate spre publicare în fluxul științific principal internațional: 3
 • Numărul de citări normalizat la domeniu al publicațiilor: 3
 • Numărul de cereri naționale de brevete de invenţie înregistrate în urma proiectului: 2
 • Valoarea contribuției financiare private la proiect: 30.000 lei


 
Etapa 5 - Dec 2014


    Planul de realizare a prevăzut realizarea în perioada 1 iulie - 30 noiembrie 2014 a șapte activităţi de către partenerii cu atribuții în această etapă ADDA și AEROFINA incluzând documentare asupra arhitecturii (ADDA), definirea arhitecturii (ADDA), etalonare traductori și integrare (ADDA), instalare echipamente stand (ARF), încercări ale sistemului hidromecanic (ARF), încercări sistem pneumatic (ARF) și experimentarea motorului sursă cu injecție de oxidant în jetul reactiv, la ieșirea din ajutaj (MEL). Prima activitate a constat din studiul documentar al instalațiilor de experimentare a motoarelor rachetă destinate propulsiei în vid foarte avansat (2 mbar), prin simularea la sol a condițiilor de vid din spațiul liber, tematică dovedită de interes pentru ESA-ESTEC, care a propus A.D.D.A. studierea posibilității de construire în România, la sediul coordonatorului din Făgăraș, a unui asemenea stand de probă pentru programul Deep Space-MREP2 al ESA. A doua activitate a constat în stabilirea configurației potrivite pentru realizarea standului de vid și s-a decis construirea unui sistem ce poate fi realizat și transportat cu ușurință. In a treia activitate, după definirea schemei instalației electrice a standului de probă, s-a trecut la teste de măsurare a întârzierii la aprindere a setului de capse pirotehnice care va echipa motorul rachetă experimental de tip nou. A patra activitate a constat în montajul sistemului de alimentare prin dizlocare SAD în versiunea V3 agreeată de ADDA și ARF pentru etapa curentă, urmată de încercările hidro-pneumatice de etanșare și funcționare ale sistemului sub azot gazos la presiunea de 70 bar. Rezultatul testelor este important deoarece a relevat că supapele electromagneitce gremane HEIM achiziționate trebuiesc suplimentate cu robinete cu cep cu deschidere graduală prin telecomandă spre a lucra corespunzător cerințelor de fiabilitate ale sistemului, ceea ce a dus la revizuirea SAD și adoptarea unei noi versiuni V6, considerabil modificată. Partenerii au decis împreună ca ARF să achiziționeze, în următoarea etapă, noile robinete electrice tip Parker RE71. Experimentarea motorului s-a realizat în devans în luna iunie 2014, așa cum s-a prezentat.
Rezultatele etapei V cuprind:
 • Mobilităţi interne (mult mai extinse, conform cerințelor activității de amenajare a standului de probă): 5 om×lună
 • Mobilităţi internaționale: eliminate
 • Investiții în echipamente pentru proiect: 28.000 lei
 • Numărul de articole publicate sau acceptate spre publicare în fluxul științific principal internațional: 2
 • Numărul de cereri naționale de brevete de invenţie înregistrate în urma proiectului: 1
 • Valoarea contribuției financiare private la proiect: 100.000 lei


 
Etapa 6 - Jun 2015


    Planul de realizare a prevăzut parcurgerea în perioada 1 decembrie 2014-30 iunie 2015 a etapei 5 a cercetării a șapte activităţi realizate de partenerii cu atribuții în această etapă ADDA și AEROFINA incluzând elaborarea metodei noi de analiză statistică pe baza histogramelor unitare a rezultatelor experimentale (ADDA), continuarea amenajării camerei de comandă a standului de probe statice atât la sediul din București al Coordonatorului, cât și pe platforma poligonului din Făgăraș, unde se vor efectua probele la cald (ADDA), instalarea echipamentelor standului de probă (ARF) și proiectarea platformei cu senzori constituind capsula hipersonică recuperabilă în greutate de 2 kg cuprinzând sistemul recuperabil de traductori ce permit înregistrarea și transmiterea prin telemetrie parametrilor funcționali ai viitorului demonstrator de zbor pentru etajul 3 al lansatorului NERVA (ADDA+ARF). Activitățile au fost realizate la nivelul cerințelor actuale ale proiectului.
Rezultatele etapei VI cuprind:
 • Mobilităţi interne (conform cerințelor activității de amenajare a standului de probă): 5 om×lună
 • Mobilităţi internaționale: 0.25 om×lună
 • Investiții în echipamente pentru proiect: 63.000 lei
 • Valoarea contribuției financiare private la proiect: 80.000 lei


 
Etapa 7 - Dec 2015


    Etapa este în desfășurare.
Rezultatele etapei V cuprind:
 • Mobilităţi interne (mult mai extinse, conform cerințelor activității de amenajare a standului de probă): -
 • Mobilităţi internaționale: -
 • Investiții în echipamente pentru proiect: -
 • Numărul de articole publicate sau acceptate spre publicare în fluxul științific principal internațional: -
 • Numărul de cereri naționale de brevete de invenţie înregistrate în urma proiectului: -
 • Valoarea contribuției financiare private la proiect: -


Pagina a fost vizitată de 111 ori